29 August 2012

AL-HADID, BESI, IRON , FERUM


 


al-Hadid  (besi,  iron, ferum)
Surah al_hadid.
Surah ke-57 dalam al-Quran.  
29 ayat.                                                                                                                    
                                                                                                                                                                 
Perkataan al-Hadid terdapat dalam ayat ke-25.                                                                                               
Perkataan al-Hadid dieja dengan ejaan:  alif-lam-ha-dal-ya-dal. 

Menurut perkiraan angka jummal Arab Gemmetrikal nilai huruf diberi seperti berikut:
Alif = 1, lam = 30, ha =8, dal = 4, ya=10, dal=4.                                                                                      1+30+8+4+10+4 =57   (surah ke 57)

Sekiranya perkataan definitif ‘al’ dibuang, dan dikira perkataan  Hadid sahaja, maka hasil tambah huruf menjadi  26. Ha + Dal + Ya + Dal ( 8 + 4 + 10 + 4 = 26). Ini menurut huruf Jummal Gemmetrikal Arab.

Jika menurut nilai huruf Rumi;  A= 1, B=2, C=3, D=4, E=5, F= 6, G=7, H=8, I=9....                                   maka       HADID = H + A +  D + I + D =   8 +1 +4 + 9 + 4 = 26

Hadid = besi = iron = ferum =Fe. 
 
Perkataan al-Hadid disebut pada ayat ke-25.
 Bilangan perkataan Allah dikira dari mula
 surah al-Hadid hingga ke ayat 25 berjumlah 26. 
Tidak termasuk perkataan Allah dalam basmallah.
 Basmallah bukan sebahagian dari surah.
 Lihat dalam jadual perkalaan .
Fe =26. (bilangan atom untuk ferum)

Perkataan al-Hadid dalam al-Quran digunakan sebanyak 6 kali. Lihat kedudukan unsur ferum dalam table perkalaan. Kedudukannya ialah ke-6.  Dalam alam semesta ini terdapat 92 unsur yang wujud secara natural/semulajadi  dan 10 unsur lagi  dibentuk dalam makmal. Unsur ferum/besi adalah unsur ke-6 paling banyak terdpat dalam alam semseta. 

Ferum/Besi mempunyai  7 isotop iaitu Fe54 , Fe 55, Fe 56 , Fe 57, Fe 58 , Fe 59 dan Fe 60.  Fe57 berada di  tengah-tengah. Kedudukan surah al Hadid juga berada ditengah-tengah surah-sura al-Quran. 114 /2 = 57.

AL QURAN ADALAH   MUKJIZAT.
 AL-QURAN ADALAH   DARIPADA ALLAH.
AL-QURAN ADALAH   KALAM  ALLAH. 

SUBHANALLAH.


            


1 comment: